poznávací zájezdexotickéTo nejlepší z Vietnamu + PLAVBA ZÁTOKOU HA LONG + PERLY SAIGONU...

To nejlepší z Vietnamu + PLAVBA ZÁTOKOU HA LONG + PERLY SAIGONU (letecky z Prahy) 13.10.2024 – 25.10.2024

To nejlepší z Vietnamu + PLAVBA ZÁTOKOU HA LONG + PERLY SAIGONU (letecky z Prahy)

Exotika, která vám vezme dech… Objevíte jeden z nových sedmi divů světa, užijete si fantastickou plavbu Dračí zátokou a jízdu na kolech rýžovými políčky. Vyzkoušíte místní speciality. Projdete se uličkami královského Hue i Hanojí. Prozkoumáte legendární chrámy, vyhlídky na vápencové skály, podzemní tunely v Saigonu i život na vesnici. Poznávejte Vietnam, poznávejte sebe! 
72990 Kč
Termín zájezdu
13.10.2024 – 25.10.2024
13 dní / 10 nocí
všechny termíny ZDE

Destinace
Vietnam, Hanoj

Ubytování
3* hotely

Bližší informace o zájezdu a rezervace ZDE

Program zájezdu
1. den
Odlet z Prahy dle letového řádu.

2. den
Po příletu do Hanoje se ubytujeme na hotelu a poté nás čeká odpočinek po cestě.
Odlet z Prahy a přestup na některém z mezinárodních letišť na let do Hanoje. Přílet do Hanoje bude v odpoledních až nočních hodinách dle letového řádu. Po příletu si posuneme hodinky o šest hodin.
Ubytování v Hanoji. 

3. den
Pro zájemce je připraven fakultativní výlet do oblasti Ninh Binh proslulé vápencovými skalami, nádhernými vyhlídkami a překrásnými buddhistickými chrámy.
Zájemci se mohou zúčastnit celodenního fakultativního výletu do skalní oblasti Ninh Binh, která je přibližně 100 kilometrů od Hanoje. Nejdříve pojedeme rovinatou zemědělskou krajinou severního Vietnamu v oblasti povodí Rudé řeky, poté se dostaneme mezi fotogenické skály.
Oblast Ninh Binh je proslavena jako krajina vápencových skal s krásnými vyhlídkami a mnoha buddhistickými chrámy. Na závěr našeho pobytu ve Vietnamu se tak potěšíme jedním z nejhezčích pohledů, která tato země nabízí.
Návrat na hotel v podvečerních hodinách a nocleh v Hanoji.

4. den
Čeká nás plavba tradiční vietnamskou lodí zátokou Ha Long. Užijeme si dechberoucí výhledy na krajinu zapsanou na seznamu UNESCO. Připravena je i večeře s programem uprostřed Dračí zátoky.
Ráno odjedeme typicky severovietnamskou krajinou do zátoky Halong Bay. Nalodíme se na loď, kde se nejdříve ubytujeme v kajutách, a poté vyrazíme na plavbu Dračí zátokou.
Naskytnou se nám tak neuvěřitelné výhledy na okolní ostrovy a poznáme, proč je tento kout krajiny zapsán na seznam UNESCO. Za pěkného počasí se i vykoupeme nebo navštívíme vápencové jeskyně.
Odpoledne budeme mít příležitost prozkoumat skály i zblízka na kajacích. Ze smaragdové vody Tonkinského zálivu vyrůstají tyto vápencové věže a maličké ostrůvky porostlé lesem. 
Čeká nás večeře a nocleh na tradiční vietnamské lodi s doprovodným programem uprostřed Ha Long zátoky.

5. den
Dopoledne se při plavbě zátokou Ha Long ještě zastavíme na farmě perel. Poté přeletíme do města Hue. Po příletu se vydáme na večerní procházku, při které můžeme ochutnat i místní speciality.
Dopoledne ještě poplujeme zátokou Ha Long se zastávkou na místní farmě perel, kde se setkáte i se zdejšími rybáři. 
Po obědě na lodi se přesuneme zpět do Hanoje na letiště, odkud přeletíme do královského města Hue.
Večer nás čeká procházka městem a třeba i nějaké zdejší typické jídlo, což jsou například císařské rýžové koláčky nebo pikantní speciality všech tvarů a velikostí. Individuálně bude také možnost navštívit noční tržiště, které se zaměřuje převážně na místní umělce.
Večer přesun na ubytování. 

6. den
Dnešek se ponese v duchu poslední vládnoucí vietnamské dynastie. Navštívíme královskou pevnost v Hue, prohlédneme si královské hrobky a poplujeme i k bájné pagodě Thien Mu.
Dnes nás čeká historie poslední vládnoucí vietnamské dynastie Nguen. Nejdříve navštívíme monumentální bývalou královskou pevnost se zachovalými chrámy a paláci.
Po odpočinku pak přejedeme za město, abychom si prohlédli několik velkolepých královských hrobek. Hrobka Minh Manga je proslulá svou architekturou a krásným lesním prostředím. Oproti tomu hrobka Khai Dinh je monument na svahu, jehož exteriér pokrývá z většiny zčernalý beton a vytváří tak nečekanou gotickou atmosféru.
Nebude chybět ani plavba ke kouzelné a historií opředené pagodě Thien Mu. Její osmiboká 21 metrů vysoká věž Tháp Phuoc Duyen byla postavena za vlády císaře Thieu Tri v roce 1844. Každé z jejích sedmi podlaží je zasvěceno Manusi Buddhovi, Buddhovi, který se objevoval v lidské podobě. 
Večer přesun na ubytování.

7. den
Přes rybářské vesničky a legendární jeskynní chrámy vyrazíme do malebného Hoi An, města čínské a vietnamské architektury. Za dobrého počasí nás cestou čeká i jízda nejdelší lanovkou světa.
Tento den nás čeká autobusový přesun do města Hoi An. Pojedeme krásnou středovietnamskou krajinou plnou rybářských vesniček a krásných pláží.
Serpentinami se dostaneme do pověstného silničního sedla Hai Van Pass, odkud zahlédneme už pláž v Danangu, místo odpočinku amerických vojáků z období Vietnamské války.
V případě dobrého počasí vyjedeme nejdelší lanovkou světa (5,7 kilometru) do hor oblasti Ba Na Hills, kde je v bývalém francouzském rekreačním středisku nově vybudovaný Golden Bridge. Lanovka má převýšení 1 400 metrů a vede přes hustou džungli a nádherné vodopády.
Kousek za plážovým městem Danang se ještě zastavíme v legendárních Marble Mountains, kde je v jeskyních vybudováno několik buddhistických chrámů.
Večer nás čeká procházka malebným městečkem Hoi An, které je směsicí čínsko-vietnamské architektury.

8. den
Se zájemci vyrazíme na kolech do okolí Hoi An. Projedeme se rýžovými políčky a poznáme každodenní život místních. Ostatní mohou den využít k procházkám uličkami městečka Hoi An. 
Tento den nás čeká asi 15kilometrová jízda na pronajatých kolech. Nejdříve projedeme rytmem tepajícími uličkami města Hoi An. Poté se dostaneme na venkov, kde začneme projíždět mezi rýžovými políčky i domky místních. Poznáme tak, jak žijí místní lidé.
Dostaneme se i na nedaleké pláže Jihočínského moře, kde strávíme odpoledne. Pak nasedneme opět na kola a kolem několika místních buddhistických chrámů projedeme se zapadajícím sluncem zpět do uliček působivého Hoi An. Večer se už zase budete moci ztratit mezi domky vietnamsko-čínské architektury.
Někteří místo jízdy na kolech ocení neuvěřitelně inspirující dlouhé procházky uličkami Hoi An, které jsou zapsány na seznam UNESCO.

9. den
Poslední chvíle v Hoi An strávíme procházkou v jeho kouzelných uličkách. Nakoupíme suvenýry nebo si vychutnáme atmosféru místních kaváren. Odpoledne přeletíme do Ho Či Minova města.
Ráno se ještě potěšíme procházkou kouzelnými uličkami malebného Hoi An, kde je podle rozhodnutí UNESCO chráněno více než 800 historických budov starého města, a díky tomu vypadá stejně jako před staletími.   
Možná si vyzvednete oblečení, které jste si nechali ušít na míru v jednom ze stovek krejčovství ve městě. Hoianští krejčí jsou proslulí mistři kopírování, a tak vám za den či dva ušijí oblek z obrázku, který si přinesete. Dopoledne můžete strávit i v jedné z místních vyhlášených kaváren. 
Odpoledne pak přejedeme krajinou středního Vietnamu na letiště do Danangu a přeletíme na jih Vietnamu do Ho Či Minova města. Dle času příletu vyrazíme do ulic večerního Saigonu, jak bylo Ho Či Minovo město dříve pojmenováno.
Nocleh v Ho Či Minově městě.

10. den
Prozkoumáme fascinující deltu řeky Mekong a život zdejších vesnic. Projedeme se po malých kanálech a navštívíme řemeslné dílny. Večer mohou zájemci zhlédnout představení v místní Opeře.
Po snídani vyrazíme z Ho Či Minova města do provincie Ben Tre. Lodí projedeme malé kanály a budeme se kochat fantastickou tropickou scenérií. Po cestě narazíme na několik malých dílen, ve kterých si uděláme zastávky. Dozvíme se tam, jak se vyrábí cihly nebo zpracovává kokos. 
Poté se vydáme na krátkou procházku do přírody a poznáme život místních na vesnici. Výlet završíme výborným obědem v restauraci, kde ochutnáme vietnamské speciality.
Následně se vrátíme do přístavu, odkud nás loď dopraví zpět do Ho Či Minova města. Po návratu mohou zájemci vyrazit na představení v místní Opeře
Návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.

11. den
Dnešní dopoledne věnujeme prohlídce podzemních tunelů Cu Chi, které za války sloužily jako úkryty vojákům Vietkongu. Poté přeletíme zpět do Hanoje.
Po snídani opustíme hotel a vyrazíme do slavných tunelů Cu Chi v oblasti Ben Dinh. Tento důmyslný systém tunelů má dnes celkovou délku 121 kilometrů a vybudovali ho během války ve Vietnamu příslušníci Vietkongu.
V tunelech si zřídili vlastní nemocnice, kuchyně, jednací místnosti a také sklady zbraní. Systém byl natolik propracovaný, že i přes vyspělou vojenskou techniku Američané na povrchu neměli ani ponětí, co se vlastně děje pod jejich nohama.
Po prohlídce tunelů se stavíme na oběd a vyrazíme směrem na letiště, abychom přeletěli zpět do Hanoje.
V závislosti na letovém řádu se ubytujeme a prohlédneme si večerní Hanoj.

12. den
Čeká nás prohlídka Hanoje a jejích atraktivit. Odpoledne strávíme u jezera Hoan Kiem, vydáme se na typický vietnamský trh a večer si užijeme vodní loutkové představení. V noci odlet domů.
Dnes si prohlédneme Hanoj. Nejprve přejedeme k Muzeu Ho Či Mina. V případě, že bude muzeum otevřené, zajdeme se podívat i na nabalzámované tělo komunistického vůdce.
Nevynecháme ani prohlídku Ho Či Minova domu. Tento skromný tradiční dům na kůlech, ve kterém Ho Či Min žil, stojí v dobře udržované zahradě vedle jezírka s kapry a je zachován ve stavu, v jakém jej Ho Či Min opustil. 
Procházkou pak dojdeme k Chrámu literatury, kde se ponoříme do dějin severního Vietnamu. Chrám uctívá největší vietnamské učence a stojí na místě, kde byla v roce 1076 založena první vietnamská univerzita. Nenecháme si ujít ani pohled na Pagodu jednoho sloupu, jejíž vzhled reprezentuje květ lotosu, symbol čistoty vyrůstající z moře smutku. 
Odpoledne pak strávíme kolem jezera Hoan Kiem, kde nahlédneme na typický vietnamský trh a navštívíme představení Vodního loutkového divadla. Večer si užijete dle svých představ u vietnamského jídla a třeba i piva.
V pozdních večerních hodinách se přesuneme na letiště a odletíme zpět domů.

13. den
Přílet do ČR dle letového řádu.

Podmínky pro přepravu zavazadel

Zavazadlo v ceně zájezdu: kabinové zavazadlo o rozměrech 55 x 38 x 20 cm (celkový součet stran max. 114 cm) a max. hmotnosti 7 kg (toto zavazadlo patří na palubu letadla, rozměry jsou včetně držadla, postranní kapsy a koleček)

Zavazadlo v ceně zájezdu: odbavované zavazadlo o hmotnosti do 30 kg (toto zavazadlo bude odbavené do úložného prostoru)

  • Podmínky vždy platí pro jednoho cestujícího, pokud není uvedeno jinak.
  • Hmotnosti zavazadel nelze sčítat.
  • Každý pasažér musí mít své vlastní zavazadlo dle uvedených podmínek. Zavazadlo k odbavení (pokud není v ceně) lze objednat nejpozději 30 dní před termínem zájezdu.

Cestovní pojištění

  • Kooperativa B Svět (100 Kč / den / osoba)
  • Slavia D – Travel High 2.0 + STORNO (174 Kč / den / osoba)
  • Slavia E – Travel OVERSEAS 2.0 + STORNO (250 Kč / den / osoba)
  • Srovnání pojištění

Vstupné

Tyto vstupenky do vybraných památek a případné fakultativní výlety si můžete před zájezdem u nás přiobjednat. S možností prohlídky je počítáno v programu zájezdu. Klienti, kteří se prohlídky nezúčastní, mohou tento čas využít např. vlastním volným programem:

Celodenní výlet do oblasti Ninh Binh

  • Dospělý 1300.00 Kč

Bližší informace o zájezdu a rezervace ZDE
Doprava
letecky z letiště:V ceně zájezdu je zahrnuto
letenka Praha – Hanoj – Praha (s jedním přestupem)vnitrostátní letenka Hanoj – Hue
vnitrostátní letenka Danang – Ho Či Minovo město
vnitrostátní letenka Ho Či Minovo město – Hanoj
doprava letiště – hotel – letiště
doprava mikrobusem dle programu

V ceně zájezdu není zahrnuto
cestovní pojištění
poplatek za vyřízení víz: 1 600 Kč
vstupné na místě
fakultativní výlet do oblasti Ninh Binh
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 9 000 Kč

Poznávací zájezdy