ItálieTo nejlepší z Říma + TIVOLI (letecky z Prahy) 24.10.2024 - 28.10.2024

To nejlepší z Říma + TIVOLI (letecky z Prahy) 24.10.2024 – 28.10.2024

To nejlepší z Říma + TIVOLI (letecky z Prahy)

Zažít Řím… a Tivoli. Proniknete do samotného dějiště gladiátorských her, v muzeích Vatikánu odhalíte kumšt italských umělců a hodíte si minci do Fontány di Trevi, abyste se do Říma vrátili. Projdete se po Andělském mostě i Španělských schodech. Vyrazíte do Tivoli a prozkoumáte Villu d’Este s jejími zahradami. Dopřejte si krátkou dovolenou a dobijte energii v Itálii!
21990 Kč
Termín zájezdu
24.10.2024 – 28.10.2024
5 dní / 4 noci
všechny termíny ZDE

Destinace
Itálie, Řím

Ubytování
3* hotel v Římě

Bližší informace o zájezdu a rezervace ZDE

Program zájezdu
1. den
Přílet do Říma, dle časových možností možná procházka s průvodcem.
Přílet z Prahy do Věčného města – Říma, ubytování, organizační schůzka s průvodcem. Dle doby příjezdu na hotel se rozhodne, zda-li bude možná procházka Římem s průvodcem či nikoliv.

2. den
Navštívíme nejznámější památky Říma. Projdeme se kolem Koloseum či Fora Romana. Hodíme minci do fontány di Trevi a projdeme k nejoblíbenějšímu místu setkání Římanů: ke Španělským schodům. Během dne budeme mít čas si dát kávu či skvělou zmrzlinu.
Ráno po snídani začneme náš den u Fora RomanaKolosea, nejznámějšího symbolu Říma a pradávných časů, kdy město bylo centrem do té doby největší a nejvyspělejší říše a civilizace, kterou západní Evropa zažila. A určitě i jeden ze symbolů Itálie jako takové. Práce na Koloseu začaly za vlády císaře Vespasiána kolem let 70-72 n. l., ale stavbu dokončil až jeho syn Titus v roce 80. Za císaře Flaviána, prošel několika změnami, a proto se mu říkalo Flaviánský amfiteátr
Koloseum využíval jak stát, tak i soukromníci. Vedle pořádání gladiatorských her, Koloseum sloužilo i jako politický nástroj či bylo využiváno pro náboženské obřady. Bylo také místem otevřených poprav, které se konaly způsobem inspirovaným mytologií anebo bylo využiváno pro dramata na motivy klasické mytologie, fingované bitvy a rekonstrukce slavných bitev. 
Po prohlídce Kolosea se uvidíme Konstantinův oblouk, který se v Římě majestátně tyčí přímo naproti Koloseu a je jednou z nejzachovalejších památek svého druhu ve městě. Poté půjdeme cestou římských fór – Césarovo forum, a největší Trajánovo forum. Nemineme ani novodobý památník Viktoria Emanuela II.
Vystoupáme na pahorek Kapitol, na němž již po staletí sídlí římská samospráva. Na pahorek se dostaneme přes ikonické Michelangelové schodiště Cordonata. Z vyhlídky uvidíme Forum Romanum, bývalé politické centrum a nejvýznamější pozůstatek antického Říma, a další pahorek a to Palatin, kde se nachází pozůstatky významných antických staveb. Naše procházka bude pokračovat rušnou obchodní třídou Via di Corso  k nejslavnější fontáně – Fontána di Trevi, kterou proslavil F. Fellini ve svém Dolce Vita, vhodíme minci do fontány, abychom se znovu někdy vrátili do Říma.
Procházku ukončíme na nejživějším místě Římě – u Španělských schodůproslulé módními přehlídkami, a ukážeme si jednu z nejdražších ulic na světě – Viu Condotti, kde se nachází butiky slavných italských návrhářů. 

3. den
Naše ráno začneme návštěvou Vatikánu, kde budeme obdivovat překrásnou architekturu chrámu sv. Petra. Nakoukneme do míst papežských hrobek nebo vyjdeme so kupole chrámu. Od Vatikánu již budeme směřovat naše kroky k Andělskému hradu a projdeme se  Andělským mostem. Nezapomenem se ani zastavit u chrámu všech bohů – Pantheonu. 
Dnešní den zahájíme ve Vatikánu, který je nejmenší a nejnavštěvovanější městský stát na světě. 
Uvidíme nejkosmopolitnějším náměstí na světě – nám. sv. Petra s nádhernou Berniniho kolonádou. Vstoupíme do chrámu sv. Petra, kde jsou uloženy ostatky sv. Petra, nad nímž je baldachýn od Berniniho. Uvidíme Pietu – dílo teprve 25 letého Michelangela, katedrálu sv. Petra a další památky.
Zde bude prostor pro individuální volno anebo na prohlídku Vatikánských muzeí s freskovým cyklem od Michelangela – Stvoření světa, Poslední soud, dále Rafaelovy stanze, Egyptské muzeum, Etruské muzeum, Sál map a další.
Vydáme se také  k Andělskému hradu, dříve Hadriánovo mauzoleum, pevnost, úkryt i místo milostných schůzek papežů. Nad řekou Tiberou je Andělský most s 10 anděly a sochy sv. Petra a Pavla, jímž se projdeme a budeme pokračovat na kouzelné barokní náměstí – Piazza Navona Fontánou čtyř řek od Berniniho či kostelem sv. Agnese in Agone
Prohlídku v tento den zakončíme u nejzachovalejší antické památky Říma, Pantheonu, která nám stále připomíná moc a bohatství římské říše. Římský monument nechal postavit Marcus Vipsanius Agrippa během svého konzulátu v letech 29 až 19 př.n.l. Ale svou dnešní podobu získala až během několika století. Od roku 609 byla stavba zasvěcena Panně Marii a mučedníkům a stala se tak křesťanským chrámem. Díky tomu se Pantheon vyhnul osudu tolika jiných římských chrámů, které byly křesťany zničeny.
Návrat na hotel společně anebo individuálně.

4. den
Dnes si dáme pauzu od toulkem Římem a pojedeme na celodenní výlet do města Tivoli. Tivoli je balzámem na duši v porovnání s rušným Římem. Navštívíme zde slavnou Villu d’Este s krásnou terasovou zahradou. Projdeme se po okolí, kde uvidíme úžasné antické památky a užijeme si den v klidném tempu.
Po snídani se vydáme na výlet vlakem anebo autobusem do antického města Tivoli, které se nachází přibližně 40 kilometrů od Říma na úpatí Sabinských hor. Díky skvělé poloze nabízí okouzlující výhledy do okolní krajiny a je protkáno historií na každém kroku. Ochromí nás nádhernými renesančními zahradami, parky a obdivuhodnými antickými památkami. 
My navštívíme po příjezdu slavnou Villu d’Este. Terasová zahrada vznikla v roce 1549 na pokyn Ippollita d’Este, syna Lucrecie Borgie. Vila byla v majetku rodiny d’Este, později přešla do rukou Habsburků. V zahradě je velké množství vodních prvků. Všechny fontány jsou zásobeny samospádem řeky Aniene. Můžeme zde vidět spoustu druhů rostlin, jako jsou citrusy, cypřiše, platany, vavřín, myrta, cesmíny a další. Villa d’Este je zařazena na seznamu UNESCO.
Po prohlídce se vrátíme do Říma a pro zájemce se pak nabízí procházka večerním Římem s průvodcem.

5. den
Návrat do ČR.
Po snídani dle letového řádu prohlídka města s průvodcem nebo odlet do ČR.

Informace
Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příletu a odletu jsou určeny aktuálním letovým řádem. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla.

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně.

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Podmínky pro přepravu zavazadel

Zavazadlo v ceně zájezdu: kabinové zavazadlo o rozměrech 40 x 20 x 25 cm (toto zavazadlo patří na palubu letadla, rozměry jsou včetně držadla, postranní kapsy a koleček)

Zavazadlo v ceně zájezdu: odbavované zavazadlo o rozměrech 55 x 40 x 20 cm a max. hmotnosti 10 kg (toto zavazadlo bude odbaveno do podpalubí)

Zavazadlo za příplatek 2 600 Kč: odbavované zavazadlo o hmotnosti do 20 kg (toto zavazadlo bude odbaveno do podpalubí)

 • Podmínky vždy platí pro jednoho cestujícího, pokud není uvedeno jinak.
 • Hmotnosti zavazadel nelze sčítat.
 • Každý pasažér musí mít své vlastní zavazadlo dle uvedených podmínek. Zavazadlo k odbavení (pokud není v ceně) lze objednat nejpozději 30 dní před termínem zájezdu.

Cestovní pojištění

 • Kooperativa A (50 Kč / den / osoba)
 • Kooperativa B Evropa (100 Kč / den / osoba)
 • Slavia A – Travel Standart 2.0 + STORNO (50 Kč / den / osoba)
 • Slavia B – Travel Plus 2.0 + STORNO (76 Kč / den / osoba)
 • Slavia C – Travel Exclusive 2.0 + STORNO (96 Kč / den / osoba)
 • Srovnání pojištění

Vstupné

Tyto vstupenky do vybraných památek a případné fakultativní výlety si můžete před zájezdem u nás přiobjednat. S možností prohlídky je počítáno v programu zájezdu. Klienti, kteří se prohlídky nezúčastní, mohou tento čas využít např. vlastním volným programem:

Koloseum + Forum Romanum

 • Dospělý 600.00 Kč
 • Dítě 1.00 Kč
 • Student 200.00 Kč

Vatikánská muzea

 • Dospělý 1400.00 Kč
 • Dítě 900.00 Kč
 • Student 900.00 Kč

Bližší informace o zájezdu a rezervace ZDE
Doprava
letecky z letiště:V ceně zájezdu je zahrnuto
letenku Praha-Řím-Prahakabinové zavazadlo dle podmínek pro přepravu zavazadel
transfer letiště-hotel-letiště
4x ubytování v hotelu
4x snídaně
služby průvodce (mimo individuální volno)

V ceně zájezdu není zahrnuto
zavazadlo za příplatek dle podmínek pro přepravu zavazadel
cestovní pojištění léčebných výloh (není-li sjednáno)
jízdné v Římě a Tivoli
doprava do Tivoli
vstupné
doporučené kapesné 250 EUR (včetně vstupného a dopravy na místě)

Poznávací zájezdy