poznávací zájezdTo nejlepší z Helsinek + STOCKHOLM (letecky z Prahy) 06.05.2025 - 11.05.2025

To nejlepší z Helsinek + STOCKHOLM (letecky z Prahy) 06.05.2025 – 11.05.2025

To nejlepší z Helsinek + STOCKHOLM (letecky z Prahy)

Finsko, nebo Švédsko? Dopřejte si obojí… a objevte jejich metropole během jediného zájezdu. Vychutnáte si atmosféru proslulého helsinského trhu. Prozkoumáte pevnost Suomenlinna a Olympijský stadion. Poodhalíte tajemství uliček Gamla Stanu, navštívíte Královský palác i skanzen ve Stockholmu. Užijete si plavbu po jezeře Mälaren. Okořeňte svůj život perlami severu!
26990 Kč
Termín zájezdu
06.05.2025 – 11.05.2025
6 dní / 5 nocí
všechny termíny ZDE

Destinace
Švédsko, Stockholm

Ubytování
3* hotely

Bližší informace o zájezdu a rezervace ZDE

Program zájezdu
1. den
V odpoledních hodinách přílet do Helsinek, přesun z letiště na hotel a ubytování. V závislosti na čase příletu procházka s průvodcem centrem města.

2. den
Po snídani vyrazíme objevovat krásy a skryté perly finské metropole. Kromě lákavých památek prozkoumáme i místní tržnici vyhlášenou čerstvými produkty nebo Olympijský stadion.
Naše první kroky v Helsinkách nás zavedou přes park Esplanadi ke známé soše Havis Amanda, představující nahou mořskou pannu, jež má symbolizovat zrození Helsinek z moře.
Poté zamíříme na nábřeží do historické tržnice Kauppatori. Uvidíme stánky prohýbající se pod tíhou ovoce, zeleniny, masa a čerstvých ryb, které si místní mohou zakoupit také přímo na rybářských člunech.
Po prohlídce tržnice budeme společně pokračovat procházkou na jeden z mnoha městských ostrovů Katajanokka. Zde si prohlédneme působivou budovu Uspenské katedrály, největšího pravoslavného kostela západního světa. Zhlédneme také impozantní budovu helsinského hlavního nádraží s hodinovou věží, vystavěnou v romantickém stylu.
Tramvají se dále dostaneme k unikátnímu modernímu kostelu vytesanému ve skále Temppeliaukio. Naší pozornosti neunikne ani Olympijský stadion, jenž byl původně postaven pro olympiádu v roce 1940, která se však nakonec kvůli rozpoutané druhé světové válce nekonala. Stadion tak hostil alespoň Letní olympijské hry v roce 1952.
Následně se projdeme po nejdelší a nejrušnější ulici s budovou finského parlamentu či Národního muzea a nemineme ani malebný helsinský přístav. Navečer si užijeme individuální volno v centru města.
Ve večerních hodinách návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.

3. den
Dnešek bude patřit unikátní pevnosti Suomenlinna. Kromě prohlídky pevnosti budou mít zájemci možnost navštívit některé ze zdejších muzeí. Večer nás čeká plavba do Stockholmu.
Po snídani se vypravíme na Tržní náměstí, kde nasedneme na jeden z městských trajektů a podnikneme plavbu na ostrov k pevnosti Suomenlinna ze 17. století, která patří k nejnavštěvovanějším památkám Helsinek a také k jedné z největších námořních pevností na světě. Velkolepá pevnost se rozkládá na celkem osmi ostrůvcích vzájemně propojených mosty a je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.
Nejprve se společně zastavíme v návštěvnickém centru v hlavním přístavu a dozvíme se, jaké možnosti vyžití ostrovy a samotná pevnost nabízejí. Zájemci zde budou moci navštívit jedno z několika zdejších muzeí a galerií (Muzeum historie pevnosti, Vojenské muzeum, Muzeum hraček nebo např. válečnou ponorku), užít si procházek kolem opevnění a působivých výhledů, odpočinout si v několika kavárnách a restauracích nebo se za příznivého počasí dokonce vykoupat na zdejších malých písečných plážích.
V unikátní pevnosti strávíme celé dopoledne. V brzkých odpoledních hodinách se pak společně vrátíme na hotel, kde si vyzvedneme zavazadla a objednaným autobusem se dopravíme do přístavu, odkud se v podvečer vypravíme moderním trajektem na plavbu do Stockholmu

4. den
Dnes probádáme centrum Stockholmu. Nevynecháme Gamla Stan, ostrov Djurgården nebo nejstarší skanzen světa. Těšit se můžete i na ochutnávku švédských specialit.
V ranních hodinách připlujeme do Stockholmu, kde nás v přístavišti bude čekat objednaný autobus, který nás doveze na hotel. Zde si odložíme zavazadla a vydáme se na prohlídku úchvatného města. 
Budeme se věnovat nejkrásnějším koutům švédské metropole, která se rozkládá na několika ostrovech v zálivu Baltského moře a často jí bývá přezdíváno „Benátky severu“.
Naše kroky povedou do oblasti Starého Města (Gamla Stan), kde se budeme procházet malebnými křivolakými uličkami a kde na nás ze všech stran bude dýchat závan středověku. Gamla Stan je také populárním místem pro nákup suvenýrů a uměleckých předmětů.
Projdeme se kolem nejstaršího švédského farního kostela Storkyrkan, jenž je místem konání slavnostních královských obřadů. Největší atrakcí oblasti je však Královský palác, který je se svými 600 pokoji jedním z nejrozsáhlejších na světě. Navštívíme nejstarší náměstí Stortorget, na kterém sídlí Nobelovo muzeum, a projdeme se jednou z prvních městských ulic.
Staré Město také ukrývá nejužší uličku Mårten Trotzigs Gränd, která je široká pouhých 90 centimetrů.
Z Gamla Stanu přejdeme na vedlejší ostrov Riddarholmen, kde budeme obdivovat stejnojmenný kostel Riddarholmen, který je stockholmskou ikonou a současně místem posledního odpočinku švédských králů a královen. Cestou také zhlédneme rozsáhlou budovu Stockholmského parlamentu, která leží na malém ostrůvku obklopeném ze všech stran vodou.
Pokračovat budeme na ostrov Djurgården, jehož hlavní atraktivitou jsou místní jedinečná muzea. Zájemci mohou navštívit unikátní Vasa muzeum, jehož hlavním exponátem a středobodem celé prohlídky je loď Vasa.
Po absolvování prohlídky tohoto jedinečného námořního artefaktu se ještě plni dojmů přesuneme ke stockholmskému skanzenu, který je fascinujícím muzeem pod širým nebem. Jedná se o nejstarší skanzen na světě založený v roce 1891, který je současně také zoologickou zahradou, a nám se tedy naskytne možnost pozorovat typická skandinávská zvířata. V průběhu prohlídky se zde seznámíme s architekturou a způsoby života v celém Švédsku v různých historických dobách. Budeme mít také možnost občerstvit se v místních restauracích a ochutnat tradiční švédské pokrmy.
Ve večerních hodinách návrat na ubytování s průvodcem nebo individuálně. 

5. den
Naše poznávání Stockholmu se pomalu blíží do závěru. Užijeme si plavbu po jezeře Mälaren na ostrov Lovön, kde navštívíme palác Drottningholm a jeho nádherné zahrady.
Dnešní program započneme u stockholmské radnice, jejíž věž z červených cihel představuje jeden z význačných stockholmských bodů viditelných z velké dálky. Zájemci budou mít možnost navštívit její skvostné interiéry, které zahrnují také jedinečný Zlatý sál. Radnice se každoročně 10. prosince stává místem udělování Nobelových cen a následného slavnostního banketu.
Od nábřeží před radnicí se nám otevírá nádherný panoramatický pohled na celé město. V blízkosti radnice se nalodíme na výletní parník, který nás vezme na kouzelnou plavbu po jezeře Mälaren, jež je třetím největším jezerem ve Švédsku. Během hodinové plavby budeme mít možnost kochat se nádhernou okolní přírodou s množstvím ostrůvků rozesetých po jezeře.
Po připlutí nás čeká prohlídka paláce Drottningholm a přilehlých zahrad. Drottningholmský palác je soukromým sídlem švédské královské rodiny a od roku 1991 je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o vskutku majestátný komplex, který je znamenitou ukázkou švédské královské tradice. Mimo překrásné interiéry paláce, jež byly ovlivněny řadou uměleckých slohů, jsou skutečným lákadlem zahrady a park obklopující palác. V barokní části budeme obdivovat množství soch, jejichž autorem je umělec Adrian de Vries, v sekci anglické opustíme symetrii a budeme se procházet po cestičkách v krásné přírodě mezi rybníky.
Po prohlídce opět nastoupíme na výletní loď, znovu budeme mít možnost vychutnat si příjemnou plavbu a při příjezdu do centra města se před námi budou otevírat nezapomenutelná panoramata. 
Ve večerních hodinách návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně. 

6. den
Tento den bude věnován především individuálnímu programu a případnému nákupu suvenýrů. Podle letového řádu se přesuneme na letiště a odletíme zpět do Prahy.

Informace
Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příletu a odletu jsou určeny aktuálním letovým řádem. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla.

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně.

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Podmínky pro přepravu zavazadel

Zavazadlo v ceně zájezdu: kabinové zavazadlo o rozměrech 55 x 40 x 23 cm a max. hmotnosti 8 kg (toto zavazadlo patří na palubu letadla, rozměry jsou včetně držadla, postranní kapsy a koleček)

Zavazadlo za příplatek 1 600 Kč: odbavované zavazadlo o hmotnosti do 23 kg (toto zavazadlo bude odbaveno do podpalubí)

 • Podmínky vždy platí pro jednoho cestujícího, pokud není uvedeno jinak.
 • Hmotnosti zavazadel nelze sčítat.
 • Každý pasažér musí mít své vlastní zavazadlo dle uvedených podmínek. Zavazadlo k odbavení (pokud není v ceně) lze objednat nejpozději 30 dní před termínem zájezdu.

Cestovní pojištění

 • Kooperativa A (50 Kč / den / osoba)
 • Kooperativa B Evropa (100 Kč / den / osoba)
 • Slavia A – Travel Standart 2.0 + STORNO (50 Kč / den / osoba)
 • Slavia B – Travel Plus 2.0 + STORNO (76 Kč / den / osoba)
 • Slavia C – Travel Exclusive 2.0 + STORNO (96 Kč / den / osoba)
 • Srovnání pojištění

Vstupné

Tyto vstupenky do vybraných památek a případné fakultativní výlety si můžete před zájezdem u nás přiobjednat. S možností prohlídky je počítáno v programu zájezdu. Klienti, kteří se prohlídky nezúčastní, mohou tento čas využít např. vlastním volným programem:

Stockholmská radnice

 • Dospělý 410.00 Kč
 • Dítě 165.00 Kč
 • Student 330.00 Kč
 • Senior 330.00 Kč

Plavba lodí k Drottningholmskému paláci

 • Dospělý 920.00 Kč
 • Dítě 460.00 Kč

Bližší informace o zájezdu a rezervace ZDE
Doprava
letecky z letiště:V ceně zájezdu je zahrnuto
letenka Praha-Helsinky, Stockholm-Praha vč. letištních taxkabinové zavazadlo dle podmínek pro přepravu zavazadel
transfer letiště-hotel-letiště
služby průvodce (mimo individuální volno)
transfer hotel-přístav-hotel
1x ubytování v kajutě lůžkového trajektu z Helsinek do Stockholmu

V ceně zájezdu není zahrnuto
zavazadlo za příplatek dle podmínek pro přepravu zavazadel
cestovní pojištění léčebných výloh (není-li sjednáno)
přesuny MHD v Helsinkách a Stockholmu
vstupné na místě
doporučené kapesné přibližně – 150 EUR + cca 2 000 SEK
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 7 000 Kč

Poznávací zájezdy